Auginantiems vaikus

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

Šilutės rajone veikia 27 švietimo įstaigos: 5 gimnazijos, 1 pradinė mokykla, 8 pagrindinės mokyklos, 8 lopšeliai – darželiai, 1 jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, 1 meno ir sporto mokyklos, 1 specialioji mokykla bei Švietimo pagalbos tarnyba.

SVARBU ŽINOTI VISIEMS, KAD:

  • Ikimokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti teikiamas vaikams nuo 1 - 6 metų (kaimo vietovėse nuo 2 m.).
  • Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jis teikiamas nuo 5 – 6 metų. Šios ugdymo programos skirtos padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pradinėje mokykloje.

Šilutės rajone vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes. Prašymus galite pateikti:

  1. Šilutės rajono savivaldybės interneto puslapyje "Priėmimas į darželius"
  2. Šilutės rajono savivaldybės viename langelyje arba Švietimo skyriuje užpildant prašymą, pridedant vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  3. El. paštu siunčiate užpildytą prašymą ir pridedate vaiko gimimo liudijimo kopiją (prašymo pavyzdys Šilutės rajono savivaldybės interneto puslapyje:http://www.pamarys.lt/publ/Paslaugos/svietimas/SV_07.htm.

Ikimokykliniam (lopšelis ir darželis) ir priešmokykliniam (priešmokyklinio amžiaus grupė) ugdymui skiriamas dalinis valstybės finansavimas (mokinio krepšelis), kuris yra 4 val. per dieną arba 20 val. per savaitę. Kitą dalį finansuoja  Šilutės rajono savivaldybė kartu su tėvais (tėvai moka tik už vaiko maitinimą skaičiuojama, kiek dienų vaikas praleido darželyje. Šilutės rajono savivaldybės darželio kaina skaičiuojama priklausomai nuo faktiškai lankytų dienų, bet vidutiniškai gali siekti apie 50 Eur/mėn.).

 

ČIA GALITE LABIAU SUSIPAŽINTI SU ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMIS. 

 

GIMNAZIJOS

PRADINĖS MOKYKLOS

PAGRINDINĖS MOKYKLOS

LOPŠELIAI - DARŽELIAI

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

KITOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

Siųsti užklausą
Siųsti