Prižiūrintiems artimąjį

ŠILUTĖS RAJONO ĮSTAIGOS

Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui užtikrinti.

Socialines paslaugas gali gauti įvairios žmonių grupės: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, asmenys su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos tiek socialinių paslaugų įstaigose (socialinės globos namuose, šeimynose, laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose, bendruomeninėse įstaigose ir kt.), tiek asmens namuose.

 

ŠILUTĖS RAJONO ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS SOCIALINES PASLAUGAS

 

Įstaigos pavadinimas

Kontaktai

ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Taikos g. 12, Šilutė

Tel. 8 441 62130, Mob. +370 648 34148

El. p. direktorius@silutesglobosnamai.lt

Budinčio visą parą Mob. +370 688 10624

VAIKO GEROVĖS IR GLOBOS CENTRAS

Liepų g. 16, Šilutė

Mob. +370 611 48036 

El. p. info@vggc.lt  

ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Tulpių g. 12, Šilutė

El. p. info@silutesspc.lt

Tel. 8 441 53014, Mob. +370 657 89987

Budinčio visą parą Tel. 8 441 55 891

O. JOGIENĖS ŠEIMYNA "VAIKIŠKOS SVAJONĖS"

Grygališkės k., Žemaičių Naumiesčio sen.,

Šilutės r. sav.

Tel. 8 441 59916, Mob. +370 688 83521 

El. p. onute.jogiene@gmail.com

VšĮ "GABRIELIUS"

Vyžių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav.

Mob. +370 674 74220 

El. p. vmiliauskas@gmail.com

VšĮ "TAIKOS KELIAS"

Gurgždžių k. 3, Juknaičių sen., Šilutės r. sav.

Mob. +370 655 61717, +370 693 30303

El. p. info@taikoskelias.org

ASOCIACIJA "ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO BENDRUOMENĖ"

Bendruomeniniai šeimos namai

Ramybės g. 4, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. sav.,

Mob. +370 677 56197

El. p. info@paslaugosseimai.lt

           

Siųsti užklausą
Siųsti